Bài sửa"The zodiac and table below show information about the 12 zodiac signs in Asian culture and the corresponding personality traits of each sign"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách dùng "downstairs" trong tiếng AnhBài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR sẽ cung cấp Bài sửa"The zodiac and table below show information about the 12 zodiac signs in Asian culture and the corresponding personality traits of each sign"IELTS WRITING

I. Đề bài

The zodiac and table below show information about the 12 zodiac signs in Asian culture and the corresponding personality traits of each sign

The zodiac and table below show information about the 12 zodiac signs in Asian culture and the corresponding personality traits of each sign

II. Kiến thức liên quan

III.Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking