Cách mô tả map IELTS WRITING: từ bao quát đến chi tiết, từ ngoài vào trong, từ phải qua trái, thống nhất các map

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách mô tả map IELTS WRITING: từ bao quát đến chi tiết, từ ngoài vào trong, từ phải qua trái

I. Mô tả theo một trật tự nhất định & thống nhất giữa các map IELTS

1. Nếu quen thuộc với các hướng "đông-tây-nam-bắc" thì mô tả, nếu không mô tả theo phải-trái-trên-dưới

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nên nằm lòng bản đồ theo 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, có thể nhớ theo kí tự đầu là “Never Eat Soggy Waffles” (trong đó N sẽ đặt ở đầu rồi theo chiều kim đồng hồ) xem thêm video hướng dẫn kĩ nhé 
 • Nhưng nếu đã lỡ không quen thuộc với compass (la bàn) & vào thi không nắm cách dùng để mô tả thì hãy mô tả theo tay phải tay trái, trên dưới để chắc chắn 100% đúng nhé 
1. Nếu quen thuộc với các hướng "đông-tây-nam-bắc" thì mô tả, nếu không mô tả theo phải-trái-trên-dưới

2. Mô tả từ bao quát đến chi tiết, từ ngoài vào trong, từ phải qua trái

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi mô tả nên thống nhất 1 hướng cho cả 2 biểu đồ
 • Sử dụng hướng dễ nhất là theo:
  • Từ bao quát đến chi tiết 
  • Từ ngoài vào trong 
  • Từ phải qua trái 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

The maps below illustrate how Frenton changed from 1990 to 2012.

The maps below illustrate how Frenton changed from 1990 to 2012

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overview: 
  • It is clear that Frenton underwent a dramatic transformation over the period, becoming noticeably less green and more built up
 • Body 1: map 1 
  • Mô tả từ bao quát đến chi tiết:
   • Bao quát: 
   • Chi tiết (mô tả theo ngoài vào trong, phải sang trái)
    • Phải của High Street:
     • Some shops & a theatre were there towards the South-east of the street 
     • Towards the East of the street, there were settlements (Houses) & a café and a park 
    • Trái của High Street:
     • The four major establishments to the West of the street were a library, a hospital, a school and a bank
     • There was a playing field with trees at the North of the town, adjacent to the street.
 • Body 2: map 2
  • Mô tả từ bao quát đến chi tiết (từ ngoài vào trong, từ phải sang trái )
   • Phải 
    • Houses were developed to flats, which expanded towards the North.
    • The Café and park got transformed to a hotel and a golf course. 
    • A supermarket replaced shops, whereas a cinema replaced the theatre  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "Replace" trong tiếng anh 
   • Trái
    • Trees at the South were cleared for a technopark.
    • A restaurant occupied the space of the bank. 
    • the hospital increased its size.
    • The only places that remained the same in Frenton over the period were the school and the library.

3. Viết thống nhất 1 hướng cho các map

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nên thống nhất mô tả giữa các map với nhau, nếu map 1 mô tả theo thứ tự như IELTS TUTOR đã hướng dẫn là bao quát đến chi tiết, từ ngoài vào trong, từ phải qua trái thì map 2 cũng nên mô tả theo đúng vị trí đó để người đọc dễ theo dõi 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

The maps show the transformation of the village of Eastminster over a ten-year period.

The maps show the transformation of the village of Eastminster over a ten-year period.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall: 
  • It is clear that this town experienced a significant transformation regarding residential, commercial and industrial developments throughout the period given
  • The area south of the river experienced greater changes.
 • Body 1: viết map 1: 
  • Map chia đều ra thành 2 phần khá đồng đều (In 1999, Eastminister was a small town, which was bisected into almost equal parts by the river)
  • Phía dưới sông:
   • There were streets of houses, public garden, shops, school and hospitals along the railway line 
  • Phía trên sông: 
 • Body 2: viết map 2
  • Phía dưới sông:
   • The construction of factories and warehouses along the railway line 
   • To the east, the streets of houses were demolished to make way for blocks of flats. 
   • The conversion of the school on the river into a new shopping complex.
   • The expansion of the hospital west of the old-school situated on the river.
  • Phía trên sông: 
   • More houses were also built encroaching on the park in the northeast. 
   • The large house with gardens had been replaced with a hotel and a golf course
   • The woodland in the northwest was turned into an adventure park. 

III. IELTS TUTOR xét ví dụ

The plans below show the layout of a university’s sports centre now, and how it will look after redevelopment.

Cách mô tả map IELTS WRITING: từ bao quát đến chi tiết, từ ngoài vào trong, từ phải qua trái

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về chia thì: Đối với bài map có 1 năm hiện tại 1 năm tương lai, sẽ chia body 1 (viết về năm hiện tại) thì hiện tại, body 2 (viết về năm tương lai) thì tương lai
 • Overall: The sports centre is expected to be fully indoor, with the addition of a great number of interior amenities and the disappearance of the two outdoor courts.
 • Body 1: Map 1  
  • Bao quát:
   • The present-day university sports centre is largely outdoor with two big courts occupying two thirds of the area to the west and east.
   • This centre has a large building in the middle
  • Chi tiết: 
   • Từ ngoài vào trong 
   • Từ phải qua trái: 
    • People can access the seating area by the door on the right of the reception desk while the door on the left leads to the changing room.
 • Body 2: Map 2 
  • Bao quát: 
   • The two outdoor courts will be merged with the main building. 
    • On the original site of the eastern outdoor courts, a big sports hall and two studios for dancing will be built
    • A large leisure pool will be constructed on the site of the other outdoor courts. 
  • Chi tiết:
   • Từ ngoài vào trong 
    • Ngoài:
     • The proposed plan also indicates that the number of changing rooms will increase from one to three, two dance studios and a sports hall will be added, and the existing gym will be expanded eastwards.
     • The area in the vicinity of the entrance is also expected to undergo changes, with the addition of a sports shop to the left-hand side and a café to the right-hand side of the reception.
    • Trong:
     • The seating area, however, will remain unchanged.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc