Cách viết câu Overall/Overview (câu tổng quát chung) cho dạng Process IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Một bài viết IELTS Writing Task 1 gồm 4 phần Introduction, Overall, Body Detail 1 và Body Detail 2, hôm nay IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Cách viết câu Overall/Overview (câu tổng quát chung) cho dạng Process IELTS WRITING TASK 1, để có thể dễ dàng áp dụng vì có nhiều bạn học sinh của lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR còn thắc mắc về cách viết.

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÂU OVERALL/OVERVIEW

II. Cách viết câu Overall/Overview (câu tổng quát chung) cho Process (quy trình) IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

Đối với dạng đề quy trình Process, khi làm Overall, Bạn cũng phân tích thành 2 phần.

  • Phần 1: Có bao nhiêu giai đoạn trong quy trình cụ thể nào đó (Nếu nhiều quá đếm mất thời gian thì IELTS TUTOR khuyên nên dùng từ "VARIOUS"
  • Phần 2: Giai đoạn đầu là gì? Giai đoạn cuối là gì.
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1

Theo đề bài, có tới 2 quy trình: Glass ProductionGlass Recycling. Cùng phân tích nhé!

Quy trình 1: Glass production

  • Phần 1: Có 4 giai đoạn chính trong quá trình sản xuất thủy tinh.
  • Phần 2: Giai đoạn đầu là trộn 4 nguyên liệu với nhau, giai đoạn cuối là làm ra các hộp đựng bằng thủy tinh.

Quy trình 2: Glass recycling

  • Phần 1: Có 5 giai đoạn chính trong quá trình tái chế thủy tinh.
  • Phần 2: Giai đoạn đầu là thu gom thủy tinh đã qua sử dụng, giai đoạn cuối là tạo ra những sản phẩm mới.

Phần Overall sẽ được viết như sau

Overall, there are four main steps in the process of glass production, from mixing four different materials to making new glass containers, while the glass recyling process includes five major stages, beginning with the collection of used glass and ending with the creation of new products.

III. THAM KHẢO BÀI VIẾT ĐẠT 6.0 IELTS WRITING TASK 1

Nhớ đọc kĩ bài task 1 IELTS WRITING của bạn học sinh IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, để xem cách bạn viết Overall sao nhé

Mỗi dạng đề IELTS Writing Task 1 sẽ có những cách viết câu Overall khác nhau, tuy nhiên về cơ bản sẽ giống như những gì mà IELTS TUTOR đã chia sẻ, hy vọng thí sinh sẽ có những thủ thuật làm bài viết thật hiệu quả.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE