Phân tích essay "Children's education is expensive. In some countries, the government pays some or all of the costs" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích essay "Children's education is expensive. In some countries, the government pays some or all of the costs" IELTS WRITING

I. Đề bài

Children's education is expensive. In some countries, the government pays some or all of the costs. Do the advantages outweigh its disadvantages?

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ Vựng Topic Education / WORK IELTS

III. Phân tích

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng advantages outweigh disadvantages (về cơ bản vẫn là dạng opinion essay). Nhớ đọc kĩ cách viết dạng OUTWEIGH sao cho không sai task response nhé
 • Nên viết theo kiểu TOTALLY (xem như là dạng OPINION ESSAY) chứ không nên viết theo kiểu vừa nêu advantages, vừa nên disadvantages (Đọc kĩ mục I, phần 5 để hiểu thêm lí do vì sao dễ sai task response nếu viết 1 body advantages, 1 body disadvantages)

2. Hướng dẫn cách viết

IELTS TUTOR sẽ theo quan điểm là việc the government pays some or all of the costs là LỢI NHIỀU HƠN HẠI thì sẽ triển khai bố cục bài viết như sau:

 • Intro câu 2: nêu rõ quan của mình điểm lợi > hại vì những lí do dưới đây
 • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao nghĩ là việc the government pays some or all of the costs sẽ có lợi > hại
  • Main idea 1: việc chính phủ trả một phần hoặc hoàn toàn cho giáo dục trẻ em sẽ rất có ích cho việc phổ cập giáo dục toàn dân, chính điều này sẽ giúp phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia
  • Supporting idea 1: thực tế cho thấy ở những nước kém phát triển hoặc đang phát triển, do chi phí học tập cao nên nhiều gia đình khó khăn không thể chu cấp cho con đi học được, nên trẻ em ở những nước này, nhất là nông thôn thường có xu hướng nghỉ học sớm, kiếm việc phụ giúp gia đình hơn là đi học. Việc này sẽ tạo vòng luẩn quẩn: nghèo > nghỉ học > không có kiến thức > lương thấp > nghèo, từ đó sẽ không cải thiện đời sống được
  • Example 1: Các nước nghèo (ví dụ như nước nào đó...) không miễn phí giáo dục nên tỉ lệ trẻ em nghỉ học cao, trong đó Đức miễn học phí thì nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, tạo động lực phát triển kinh tế 
 • Body 2: Lí do thứ 2 vì sao nghĩ là việc the government pays some or all of the costs sẽ có lợi > hại
  • Main idea 2: việc chính phủ trả một phần hoặc hoàn toàn cho giáo dục trẻ em sẽ giúp thu hẹp bất bình đẳng xã hội, giảm crime rates
  • Supporting idea 2: Thực tế là ở những nước mà chính phủ không trợ cấp giáo dục, giáo dục trở thành đặc quyền, chỉ những người có tiền mới cho con đi học được. Điều này sẽ tạo sự bất bình đẳng xã hội: người giàu có tiền đầu tư cho con vào giáo dục thì con lớn lên có kiến thức sẽ càng giàu, còn người nghèo không có tiền, không đầu tư cho con học được sẽ nghèo mãi. Việc người nghèo không được giáo dục chu đáo dễ dẫn đến trộm cướp, làm tăng tỉ lệ phạm tội
  • Example 2: Cho ví dụ ra nước nào free hoặc bán free học phí, tỉ lệ tội phạm ở nước đó cũng có phần thấp hơn các nước không free 
 • Conclusion: paraphrase lại câu 2 intro   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  cách viết CONCLUSION 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK