Cách dùng đại từ THAT or THOSE dùng để thay thế cho danh từ

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm em cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng đại từ THAT or THOSE dùng để thay thế cho danh từ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • THAT thay thế cho danh từ số ít, THOSE thay thế cho danh từ số nhiều.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

Ví dụ 1 của IELTS TUTOR:

  • This year’s pay raise is similar to that of last year (mức tăng lương năm nay bằng với mức tăng năm ngoái)
    • Dùng “that” để tránh lặp lại của danh từ pay raise trong câu, mà pay raise là số ít

Ví dụ 2 của IELTS TUTOR:

  • Profit margins for this quarter are far better than those of last quarter (lợi nhuận quý này khá hơn mức đặt được ở quý trước) 
    • Dùng “those” để tránh lặp lại profit margins, ở đây là danh từ số nhiều

Ngoài ra, IELTS TUTOR lưu ý thêm đại từ THOSE rất hay đi cùng với đại từ quan hệ WHO

IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ điểm ngữ pháp those who này nhớ đọc kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK