Cách dùng đại từ THAT or THOSE dùng để thay thế cho danh từ

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm em cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng đại từ THAT or THOSE dùng để thay thế cho danh từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • THAT thay thế cho danh từ số ít, THOSE thay thế cho danh từ số nhiều.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

This year’s pay raise is similar to that of last year (mức tăng lương năm nay bằng với mức tăng năm ngoái)

 • IELTS TUTOR giải thích: Dùng “that” để tránh lặp lại của danh từ pay raise trong câu, mà pay raise là số ít
 • Profit margins for this quarter are far better than those of last quarter (lợi nhuận quý này khá hơn mức đặt được ở quý trước) 
  • IELTS TUTOR giải thích: Dùng “those” để tránh lặp lại profit margins, ở đây là danh từ số nhiều
 • There might be a lack of jobs when the number of people seeking for jobs exceeds that of available job opportunities
  • IELTS TUTOR giải thích: that of thay thế cho the number of

 • It is interesting to note that the PROPORTION of young participants, aged 20-29 and aged under 20 combined, WAS merely 15%, which was nearly three times lower than that of students in 50 or over age group
  • IELTS TUTOR giải thích: that of thay thế cho proportion of 
 •  The popularity gap between the two languages was extremely large, which was illustrated by the fact that the figure for French amounted to a startling 150, yet that for Mandarin started at merely 5
  • IELTS TUTOR giải thích: that for thay thế cho figure for, như vậy không phải lúc nào bắt buộc that sẽ đi với of mà sẽ tuỳ thuộc vào danh từ mà nó thay thế đi với giới từ gì 
 • In 2010, there were 11.8 million passenger vehicles registered, and this number was nearly 5 times higher than that of commercial vehicles, at 2.3 million. 
  • IELTS TUTOR giải thích: that of ở đây thay thế cho number, ở đây mặc dù number không có of nhưng giới từ number sẽ đi với of và ở vé trước (there were 11.8 million passenger vehicles registered) cũng đã ngầm hiểu là the number of passenger vehicles nên ở đây khi thay thế sẽ dùng that of 
 • It is also interesting to note that this ending point of the USA is expected to be precisely the same as that of Korea in 2030 although at the outset, the proportion of population in Korean cities was only 40%, nearly a half of the USA figure. 
  • IELTS TUTOR giải thích: that of thay thế cho ending point of 
 • As for consumption, the top two proportions are associated with Europe (55%) and other regions/countries (27%), whereas those of North America (11%) and Japan (7%) are much lower. 
  • IELTS TUTOR giải thích: those of ở đây thay thế cho proportionS

Ngoài ra, IELTS TUTOR lưu ý thêm đại từ THOSE rất hay đi cùng với đại từ quan hệ WHO

IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ điểm ngữ pháp those who này nhớ đọc kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!