Giải đề"The bar chart show attendance of people in different ages in music event in 2006"IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The bar chart show attendance of people in different ages in music event 2006"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The bar chart show attendance of people in different ages in music event 2006

The bar chart show attendance of people in different ages in music event 2006

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Popular music emerged as the clear favorite, with classical music concerts enjoying a moderate and relatively consistent level of popularity across most age groups, while opera attendance figures ranked lowest among the three genres.
  • Body 1: Popular 
  • Body 2:  Còn lại 
   • Classical music concerts were most popular with the 35-44 age group (14%) and the 55+ age group (13%). 
   • Attendance at opera events was fairly evenly spread across the age groups, with a slight peak of 15% for the 45-54 age bracket.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0