Giải đề"The chart below gives information about computer ownership in the US from 1997 to 2012."IELTS WRITING TASK 1(Giải đề thi 2/12/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The chart below gives information about computer ownership in the US from 1997 to 2012."IELTS WRITING TASK 1(Giải đề thi 2/12/2023)

I. Đề bài

The chart below gives information about computer ownership in the US from 1997 to 2012

The chart below gives information about computer ownership in the US from 1997 to 2012

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Over the 15-year period, there was a notable increase in computer ownership, with the majority of individuals owning just one computer in the later years.
  • Body 1: Viết về No computer + 1 computer
  • Body 2: Viết về 3 categories còn lại
   • The percentage of those possessing two computers started at a mere 5% in 1997 but grew to about 23% in 2012. 
   • A mere 1% of the US population had three or more computers in both 1997 and 2000. This figure then surged to nearly 10% in 2009 before stabilizing through 2012.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0