Giải đề"THE CHARTS BELOW SHOW THE RESIDENTIAL WATER USE IN 1988 AND 2008."IELTS WRITING TASK 1(Giải đề thi 5/11/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"THE CHARTS BELOW SHOW THE RESIDENTIAL WATER USE IN 1988 AND 2008."IELTS WRITING TASK 1(Giải đề thi 5/11/2023)

I. Đề bài

THE CHARTS BELOW SHOW THE RESIDENTIAL WATER USE IN 1988 AND 2008.

THE CHARTS BELOW SHOW THE RESIDENTIAL WATER USE IN 1988 AND 2008.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The greatest water consumption was for washing in 1988 but shifted to the kitchen by the end of the period.
   • Household water usage for all purposes witnessed a decrease except in the bathroom and kitchen, where usage increased.
  • Body 1: Viết số liệu tăng (Kitchen + Bathroom)
  • Body 2:  Viết số liệu giảm (Toilets + Washing + Garden)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0