Giải đề"The pie charts below show the different types of courses, which were followed by the students during the years of 1984, 1994 and 2004."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 5/12/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The pie charts below show the different types of courses, which were followed by the students during the years of 1984, 1994 and 2004."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 5/12/2023)

I. Đề bài

The pie charts below show the different types of courses, which were followed by the students during the years of 1984, 1994 and 2004

The pie charts below show the different types of courses, which were followed by the students during the years of 1984, 1994 and 2004

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The predominant method of education was through traditional face-to-face courses, with online courses being the least favored during the period shown. 
   • Online courses were not an option in 1984.
  • Body 1: Viết về face to face courses + mixed media courses 
   • In 1984, two-thirds (67%) of students favored face-to-face courses, a preference that decreased by 13% in 1994 and further diminished to 40% in 2004.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
   • In 1984, only 13% of students chose mixed media courses, experiencing a modest increase of 2% by 1994, and in 2004, the popularity of mixed media courses more than doubled, with 35% of students opting for this mode of study.
  • Body 2: Viết về các category còn lại 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0