Trong tiếng anh hai câu có nối nhau bằng dấu phẩy không?

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR trả lởi kĩ câu hỏi Trong tiếng anh hai câu có nối nhau bằng dấu phẩy không? đây là lỗi sai mà rất rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR mắc phải

1. Hai câu sẽ không nối nhau bằng dấu phẩy, mà phải có từ nối

Bạn học sinh của IELTS TUTOR viết như sau:

  • I’ve known my brother since he was born, he’s quite a skinny guy, he also doesn’t talk that much.
Cùng IELTS TUTOR phân tích kĩ lỗi sai của bạn:
  • Dùng sai dấu phẩy, ở đây lỗi thứ 1 là không nên viết câu 3 mệnh đề như này sẽ rất rối, ưu tiên viết câu ghép hoặc câu phức có 2 mệnh đề sẽ dễ hiểu hơn
  • Trong câu này, viết chèn và nối quá nhiều ý với nhau, nên cố gắng tách ý để câu dễ đọc hơn có thể sửa lại như sau:
    • I've known my brother since he was born. In my eye, he is quite a skinny guy, and he doesn't talk that much 

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Hai câu sẽ không nối nhau bằng dấu phẩy, thay vào đó phải có từ nối nhé

Như ví dụ trên của bạn học sinh, IELTS TUTOR sửa lại thêm từ nối , and vào để câu dễ hiểu hơn

Cùng IELTS TUTOR xét thêm các ví dụ khác:

  • People nowadays earn more money than they used to be, so they can afford to buy new items as a replacement for old or broken ones regardless of the fact that the items are still usable or can be fixed.
  • Humans are responsible for numerous global environmental problems, but there are solutions that can be taken to protect this planet.
  • Nowadays, many businesses focus intensively on advertisement in order to win over their competitors, and consequently people are increasingly surrounded by advertising. 

2. Cách dùng dấu phẩy trong tiếng anh

Đọc kĩ hướng dẫn cách dùng dấu phẩy mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc