Phân biệt to the east of... / in the east of...tiếng anh

· Vocabularies

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt to the east of... / in the east of...tiếng anh. Đây chắc chắn là lỗi mà cực kì nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR mắc phải nhớ chú ý nhé

1. A to the east of B : A nằm về phía đông của B (A không thuộc B)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The forest to the South of the river was cut down
  • IELTS TUTOR giải thích: tức là cái rừng mà nằm phía nam của con sông thì bị phá rồi (rừng thì không nằm trong con sông)
 • A golf course was constructed to the North of the airport
 • The green fields to the North West of the city were redeveloped as a park
 • The school to the South East was knocked down, and a new one built to the East of the forest
 • The airport in the centre of the city was relocated to the North East of the river

2. A in the east of B: A ở / nằm trong phía đông của B (A thuộc B)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The houses in the South West of the town were demolished
  • IELTS TUTOR giải thích: tức là những ngôi nhà mà nằm ở phía tây nam của làng này thì bị phá rồi (ngôi nhà thì nằm trong cái làng)

3. Phân biệt to the east of... / in the east of.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Taiwan is to the southeast of Fujian, and China lies in the east of Asia.
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • to the southest of .... tức là Đài Loan thì nằm ở phía đông nam của tỉnh Phúc Kiến (Đài Loan không nằm trong Phúc Kiến mà chỉ ở phía đông nam của tỉnh Phúc Kiến)
   • in the east of .... tức là Trung Quốc nằm phía đông của Châu Á (tức là Trung Quốc nằm trong Châu Á) 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc