IELTS READING nên làm dạng nào trước trong 12 dạng?

· Reading

Bên cạnh phân tích và cung cấp thêm bài sửa chi tiết của Part 1 IELTS SPEAKING của học sinh đi thi thật ngày 4/8/2020 nhé, IELTS TUTOR phân tích và hướng dẫn kĩ câu hỏi IELTS READING nên làm dạng bài nào trước?

I. 12 dạng câu hỏi IELTS READING

IELTS TUTOR lưu ý 12 dạng câu hỏi trong IELTS READING bao gồm:

 • Notes/table/flow chart completion
 • True/False/Not Given (Yes/No/Not Given)
 • Short answer questions
 • Multiple Choice
 • Sentence Completion
 • Summary completion (đoạn summary mình phải tự điền)
 • Summary completion with a box (đoạn summary cho sẵn các options, mình lựa từ đem vào)
 • Labelling a diagram
 • Matching information
 •  Matching Headings
 • Classification
 • Pick from a list

II. Câu hỏi theo trật tự bài & câu hỏi không theo thứ tự

Câu hỏi của IELTS Reading được chia ra làm 2 dạng lớn là Câu hỏi cần trả lời theo đúng trật tự bàiCâu hỏi không cần đi theo đúng trật tự bài

1. Câu hỏi cần trả lời theo đúng trật tự bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu hỏi cần trả lời theo đúng trật tự bài: thường là những dạng Multiple Choices, Gap Filling …..Cần ưu tiên làm những câu hỏi này trước vì sẽ dễ hơn rất nhiều so với các câu hỏi không theo đúng trật tự 
 • Câu hỏi đi theo tuần tự như vậy, nên đáp án cũng sẽ tuân tự theo đó.

2. Câu hỏi không cần đi theo đúng trật tự bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu hỏi không cần đi theo đúng trật tự bài: là những dạng Match Headings, Naming Paragraphs, Summaries, Matching Names…… Với những dạng câu hỏi này, nên để lại sau vì nó tốn cực kì nhiều thời gian. 
 • Câu trả lời của nó sẽ không được tìm ra ngay theo tuần tự từ trên xuống dưới, mà nó có thể ở bất cứ đâu. 
 • Việc làm câu hỏi này cuối cùng sau khi làm những câu dễ trước thì đã nắm qua được ý chính của bài đọc rồi, thì sẽ dễ làm đúng hơn

III. Nên làm dạng câu hỏi nào trước IELTS READING?

1. Vì sao nắm được dạng nào theo thứ tự quan trọng?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong bài thi Reading có đến 12 dạng câu hỏi. Vì thế, nếu cứ tuân theo trật tự bình thường của các câu hỏi thì nguy cơ không còn đủ thời gian để trả lời hết 40 câu trong vòng 60 phút là cực kì cao
 • Nắm được nên làm dạng nào trước, nên làm dạng nào sau sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược phân bố thời gian trong IELTS READING mà IELTS TUTOR đã trình bày

2. Nên làm dạng câu hỏi đi theo trật tự bài trước

 • IELTS TUTOR khuyên rằng khi làm những Câu hỏi cần trả lời theo đúng trật tự bài trước, sẽ nắm được qua thông tin về bài đọc, dẫn đến, việc làm các Câu hỏi không cần đi theo đúng trật tự bài sẽ nhanh hơn nhiều

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc