Bố cục bài theo cách viết song song IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Bố cục bài theo cách viết song song IELTS WRITING

I. 2 bố cục thường gặp trong IELTS WRITING

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR nhận thấy rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR vẫn chưa nắm được cách viết theo kiểu song song, hôm nay IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn kĩ

II. Cách viết IELTS WRITING TASK 2 theo cách viết song song

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR có hướng dẫn sơ lược dễ hiểu về thế nào là cách viết song song, nhớ đọc kĩ

2. Áp dụng cách viết song song

IELTS TUTOR xét ví dụ sau

 • Đề bài: Do the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity? 
Bố cục bài theo cách viết song song IELTS WRITING TASK 2

Trong bài này bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR, mặc dù viết khá ổn tuy nhiên về bố cục vẫn chưa chặt chẽ, trong đó:

 • Body 1: nên ghi vào vấn đề luôn là Firstly, ads reinforce customers'..... làm main idea thay vì ghi câu đầu the development....beneficial... như bạn học sinh đang làm. 
  • Lí do là vì nếu ghi câu đầu tiên the development of advertising industries is beneficial in several aspects thì nên chia thành 2 main idea theo sau, tức là lợi ích thứ 1 cho người tiêu dùng (sau đó phải có câu giải thích hoặc ví dụ), rồi tiếp tục lợi ích 2 là sẽ on the business side (sau đó phải có câu giải thích hoặc ví dụ)
 • Body 2: tiếp tục on the business side thì bố cục tiếp tục không rõ ràng, đúng ra bài này bố cục chặt chẽ sẽ là:
  • Body 1: Firstly, viết trực tiếp lợi ích của người tiêu dùng 
  • Body 2: Secondly, viết trực tiếp lợi ích của business 
Sau đây là cách viết theo cấu trúc song song đúng:
Bố cục bài theo cách viết song song IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR giải thích:

 • Câu được khoanh tròn đỏ sẽ là main idea bao quát ý cho cả đoạn, trong đó: 
  • Chỗ gạch vàng là ý 1 đang xét về individuals 
  • Chỗ gạch xanh là ý 2 đang xét về economics 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking