Để đạt 7.0 Tiêu chí Coherence & cohesion (Sự mạch lạc) IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách làm dạng bài Matching features trong IELTS READING & hướng dẫn em cách phân tích đề thi cùng đính kèm bài sửa bài viết của học sinh IELTS TUTOR đi thi hôm đấy và mới nhận kết quả thi 5.5 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách để tránh lỗi sai một lỗi rất quan trọng trong 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING là lỗi Coherence and cohesion

I. 4 Tiêu chí chấm thi IELTS WRITING

IELTS TUTOR đã phân tích kĩ 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING nhớ đọc thật kĩ nhé

II. Tầm quan trọng Tiêu chí Coherence – Cohesion

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Coherence (tính mạch lạc):
  • Chỉ mức độ rõ ràng, kết nối, logic về mặt ý tưởng của từng đoạn cũng như trong cả bài viết (logical sequencing)

   • IELTS TUTOR diễn giải cho dễ hiểu: tức là từng main idea >> supporting idea >> Example có thực sự liên quan đến tổng quan câu 2 intro và conclusion em đang nói đến hay là không

 • Cohesion (tính liên kết) 
  • Đánh giá tính liên kết của bài viết dựa trên khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng, như từ nối, quan hệ từ, để tạo ra sự kết nối và mạch lạc cho các mệnh đề trong câu, giữa các câu trong đoạn, hay thậm chí giữa các đoạn văn trong bài. 
   • IELTS TUTOR diễn giải cho dễ hiểu: tức là liệu bài văn của mình có mạch lạc, kết nối giữa các câu hay là không, hay là viết toàn câu đơn và không có liên kết gì với nhau cả (không có từ nối)
 • Nếu như ví bài viết là một ngôi nhà, coherence sẽ là phần móng và khung kết cấu cho ngôi nhà vững chãi, còn cohesion sẽ là gạch, nền lát, nước sơn để đắp cho ngôi nhà hoàn thiện.

2. Tiêu chí Coherence – Cohesion band 6-7

Tiêu chí Coherence – Cohesion band 6-7

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về Coherence & Cohesion band 6 – 7:
  • Thông tin đã được sắp xếp 1 cách mạch lạc (band 6) nhưng chưa được phát triển xuyên suốt bài viết (band 7) (without a clear progression throughout the essay)
  • Các công cụ nối (cohesive device) còn lỗi ở cấp độ giữa các câu/đoạn
  • Chưa có ý tưởng rõ ràng cho từng đoạn (từ band 7 trở đi) (present a clear topic in each paragraph)

III. Cách tăng điểm Coherence – Cohesion

1. Viết đoạn văn có bố cục

2. Sử dụng từ nối và từ chuyển tiếp để các câu có kết nối nhau , sắp xếp các ý theo trình tự logic

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng liên từ tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý việc sử dụng từ nối và từ chuyển tiếp, sắp xếp các ý theo trình tự logic với 3 cách như sau để chiếm trọn được band điểm trong tiêu chí Coherence & Cohesion:

 • Thứ nhất, các ý có thể được sắp xếp theo thời gian. Trình tự này thường được sử dụng để miêu tả một chuỗi các sự việc liên tiếp nhau
 • Thứ hai, có thể sắp xếp theo các nhóm ý tưởng: Một chủ đề được chia làm vài ý, mỗi ý lại được bàn luận trong 1 đoạn văn 
 • Thứ ba, các ý có thể được sắp xếp theo sự giống hoặc khác nhau. Trình tự này thường được sử dụng trong các đoạn văn so sánh

3. Phát triển luận điểm rõ ràng xuyên suốt bài viết (A clear position and clear progression)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Lỗi sai này tức là luận điểm không thống nhất cho cả bài, từng đoạn main idea 1 đằng các câu giải thích & ví dụ 1 nẻo

4. Phương pháp Referencing (Lặp lại từ khóa và sử dụng các đại từ thay thế)

IELTS TUTOR lưu ý referencing sẽ giúp tăng điểm Coherence & Cohesion bởi vì Referencing giúp:

 1. Liên kết câu làm cho câu trở nên mạch lạc, dễ hiểu.
 2. Các từ chúng ta “gần như không thể paraphrase”, thì ta có thể dùng referencing để thay thế. Vừa tránh được lặp từ, vừa tăng tính mạch lạc. 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Stadiums are surely places for big football fans to satisfy their passion. Besides, these sites could be the symbols of a city. (stadiums là these sites)
 •  Athletes should receive higher wages since they have to undergo an extremely arduous period of practice. Additionally, these people have to scarify their own relationship to achieve their goal.
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Dễ thấy ở ví dụ 1, người viết dùng these sites để thay thế cho stadiums, ở ví dụ 2 người ta dùng these people để thay thế cho athletes. 
   • Tham khảo bài mẫu của thầy Simon để xem cách thầy ấy sử dụng Referencing nhé!
Tăng điểm Coherence – Cohesion bằng cách sử dụng phương pháp Referencing
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE