Dạng Discuss both views & Give your opinion, mở đầu 2 đoạn thân bài như nào cho chuẩn?

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách làm dạng Matching features trong IELTS READING, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ càng thêm cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING Dạng Discuss both views & Give your opinion

1. Dùng On the one hand, On the other hand cho dạng Discuss both views

Trước tiên là cần đọc kĩ cách làm dạng Discuss both views trong IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

  • Discuss both views 
  • Discuss both views & give your opinion 
Cả 2 dạng này đều bắt đầu 2 đoạn thân bài bằng On the one hand, On the other hand 
  • Body 1: On the one hand, nêu quan điểm không đồng tình
  • Body 2: On the other hand, nêu quan điểm mình đồng tình 

Đọc kĩ chú ý kĩ về cách dùng On the one hand, On the other hand trong IELTS WRITING, lưu ý 40

  • IELTS TUTOR lưu ý là em không nên dùng To begin with body 1, rồi Secondly body 2 là sai, vì đây không phải dạng Opinion essay mà mình viết song song nhau như Firstly, Secondly được nhé 

2. Phân tích bài viết 7.0 IELTS WRITING ngày 22/8 của HS IELTS TUTOR đi thi dạng Discuss both views & give your opinion

Đề bài IELTS WRITING 22/8/2020:

Many companies nowadays sponsor sport as a way of advertising themselves. Some people think that it is good for the world of sport. Others say there are disadvantages. Discuss both view and give opinion

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc