Phân tích"The graph below shows the changes in UK birth rate of women in 6 different age groups from 1973 to 2008" IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 30/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.5 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phân tích dạng line có nhiều đường (The graph below shows the changes in UK birth rate of women in 6 different age groups from 1973 to 2008)

I. Đề bài

The graph below shows the changes in UK birth rate of women in 6 different age groups from 1973 to 2008

Cách phân tích dạng line có nhiều đường (changes in UK birth rate of women)

II. Phân tích

1. Cách làm dạng line graph

2. IELTS TUTOR phân tích bài này

IELTS TUTOR lưu ý khi phân tích bài line nhiều đường này như sau:

 • Có tất cả 6 age groups ứng với từng đường từng màu khác nhau
 • Biểu đồ này là dạng line nên phải dùng từ vựng thể hiện sự tăng trưởng qua các năm như IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
 • Birth rate của mỗi age groups thì có sự khác nhau qua các năm, trong khi: 
  • Có 3 age groups có xu hướng giảm: 20-25, under 20, 40 & over 
  • Có 2 age groups có xu hướng tăng: 30-35, 35-39
  • Age group 25-29 thì fluctuate, lúc tăng lúc giảm 
 • Về vị trí nhất —> cuối:
  • 25-29, 20-25 giữ vị trí nhất & nhì từ năm đầu đến năm cuối 
  • 40 & over thì luôn đứng chót trong cả biểu đồ 
  • 35-39 thì từ năm 1993 trở về sau thì bắt đầu vượt lên trên age group under 20
 • Bắt đầu xét các giai đoạn:
  • 1973
  • 1988 trở về sau 
 • Về phân chia bố cục, có thể chia 2 đoạn thân bài của bài này dễ nhất khi phân chia Theo từng age group tăng giảm như IELTS TUTOR phân tích ở trên:
  • Body 1: age groups có xu hướng giảm
  • Body 2: age groups có xu hướng tăng & age group fluctuate 

Hoặc cách phân bố bố cục 2 đoạn thân bài thứ 2 có thể áp dụng:

 • Body 1: năm 1973 đến 1988
 • Body 2: 1988 trở về sau 

3. Bài sửa HS IELTS TUTOR

Bài viết của học sinh lớp IELTS ONLINE Writing 1 kèm 1 được sửa kĩ càng 2 lần với đề bài này

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc