Phân tích bài essay dạng Map"The diagram below shows the changes of a village in 1995 and now"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay dạng Map "The diagram below shows the changes of a village in 1995 and now" IELTS WRITING TASK 1

1. ĐỀ BÀI

The diagram below shows the changes of a village in 1995 and now

The diagram below shows the changes of a village in 1995 and now

2. TỪ VỰNG & CÁCH VIẾT DẠNG MAP

3. PHÂN TÍCH BÀI NÀY

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: map
 • Chủ ngữ của bài: the changes of a village in 1995 and now   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "change" tiếng anh
 • Chia thì gì, vì sao: năm 1995 thì chia quá khứ, kéo dài đến hiện tại chia hiện tại hoàn thành 
 • Câu Overall: 2 đặc điểm
  • Có nhiều thay đổi, có những cái biến mất như là forest park, trong khi đó có nhiều cái tăng thêm như housing
  • IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt:
   • The village has witnessed significant changes with the disappearance of most green-land zones over the time  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: this area has become less environment-friendly)
   • More service-related areas have been constructed to meet the demand of growing population and tourism over the years.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase danh từ "change" tiếng anh
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài
  • Năm 1995:
   • The village was situated to the North of the sea. 
   • There was a main road running along the sea from West to East, and another running from South-East to North-West.
   • As can be seen in the northeast, there used to be a forest park along with the farmland in 1995 which have been replaced by golf and tennis areas  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "change" tiếng anh 
  • Present (nhớ có so sánh những điểm khác biệt của năm 1995 và present)
   • The northwest has undergone the expansion of a road and the birth of some houses although the main road has stayed intact, running from the west till the beach area. 
   • A series of shops and fish markets have been demolished to pave the way for restaurants and apartments by the side of the beach in the southwest.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & paraphrase từ "Vary" tiếng anh
   • The fishing port near the ocean has also vanished. 
   • The hotel and café, in the northeast, have still stood opposite despite the birth of a car park by the side of the former. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc