Phân tích bài essay dạng Map"The diagram below shows the changes of a village in 1995 and now"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay dạng Map "The diagram below shows the changes of a village in 1995 and now" IELTS WRITING TASK 1

1. ĐỀ BÀI

The diagram below shows the changes of a village in 1995 and now

�Phân tích bài essay dạng Map IELTS WRITING TASK 1

2. TỪ VỰNG & CÁCH VIẾT DẠNG MAP

3. PHÂN TÍCH BÀI NÀY

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: map
 • Chủ ngữ của bài: the changes of a village in 1995 and now 
 • Chia thì gì, vì sao: năm 1995 thì chia quá khứ, kéo dài đến hiện tại chia hiện tại hoàn thành 
 • Câu Overall: 2 đặc điểm
  • có nhiều thay đổi, có những cái biến mất như là forest park, trong khi đó có nhiều cái tăng thêm như housing
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài
  • Năm 1995
  • Present (nhớ phải có so sánh những điểm khác biệt của năm 1995 và present)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK