Phân tích bài IELTS WRITING TASK 1 process về the production of ethanol oil from grain

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài IELTS WRITING TASK 1 process về the production of ethanol oil from grain

I. Đề bài

The diagram below shows the production of ethanol oil from grain. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Phân tích bài IELTS WRITING TASK 1 process

II. Phân tích

 • Đọc kĩ về cách làm & từ vựng thường gặp của dạng process mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé 
 • Trong bài này có rất nhiều từ lạ, cần học kĩ đó là:
  • Grain storage: chứa thóc
  • Miling là nghiền, xay
  • Liquefaction: hoá lỏng đất
  • Fermentation: lên men
  • Distillation: chưng cất 
  • Distiller: máy chưng cất 
   • IELTS TUTOR lưu ý: có thể thấy từ Distillation & Distiller có chung word form vậy nên việc học word form cực kì quan trọng trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR để mở rộng vốn từ 
 • Bố cục bài này có thể chia được thành 2 phần như sau:
  • Body 1: từ đầu đến fermentation
  • Body 2: từ distillation đến hết, trong đó nhớ đoạn này sẽ có hai trường hợp:
   • Sau khi chưng cất, nếu thành phẩm là fuel ethanol thì sẽ được dùng để fuel market (làm nhiên liệu)
   • Còn nếu sau khi chưng cất, chỉ còn lại chất rắn (solids) thì sẽ feed market tức là đem bán ra ngoài thị trường 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc