Cách phân bố bố cục dạng Cause - Effect IELTS WRITING TASK 2 (On an individual level / From a societal perspective)

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách phân bố bố cục dạng Cause - Effect IELTS WRITING TASK 2 (On an individual level / From a societal perspective)

I. Cách viết dạng 2 question IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Vì sao nên chia bố cục đoạn effect theo (On an individual level / From a societal perspective)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cách chia bố cục theo (On an individual level / From a societal perspective) sẽ giúp cho bố cục của đoạn EFFECTS trở nên rõ ràng hơn rất nhiều
Để nắm kĩ giải thích vì sao lại rõ ràng hơn về bố cục có thể tham khảo thật kĩ bài viết sau đây của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã được sửa kĩ

Đề bài như sau:

People in many countries are spending less time with their family. What are the reasons, and effects of this?

II. Vì sao nên chia bố cục đoạn effect theo (On an individual level / From a societal perspective)

Bạn học sinh của IELTS TUTOR mặc dù về ngữ pháp và từ vựng khá ổn tuy nhiên về bố cục và độ dài của dạng effect là rất không ổn thay vào đó nếu sử dụng bố cục (On an individual level / From a societal perspective) sẽ làm bố cục rõ ràng hơn

III. IELTS TUTOR xét ví dụ về đoạn effect áp dụng bố cục (On an individual level / From a societal perspective)

Đề bài của IELTS TUTOR:

The unlimited use of cars may cause many problems. What are those problems? In order to reduce the problems, should we discourage people use cars?

Chú ý thật kĩ cách dùng bố cục (On an individual level / From a societal perspective) ở đoạn văn sau đây cho đề này:

The uncontrolled usage of cars is extremely negative in some ways. From an environmental point of view, the widespread use of cars is bound to lead to serious environmental issues, notably air pollution as a consequence of a huge number of exhaust fumes emitted by cars. A good case in this point is Beijing, renowned as the city of cars, is suffering FROM heavy air pollution and the effects are such that THE Chinese government is encouraging the public to use public transport instead of cars. From a societal perspective, the more people use cars, the more traffic jams THERE ARE, especially in developing countries, as if not all, most roads are narrow, low-quality and then fail to accommodate a huge number of cars. This can be illustrated in the case of Ho Chi Minh City where it is not uncommon to catch sight of traffic congestion with a very long queue of cars in recent years. Meanwhile, traffic jams rarely happened in this city two decades ago when cars were not widely used.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Không nên máy móc với suy nghĩ là tại sao IELTS TUTOR bảo bố cục (On an individual level / From a societal perspective) mà lại có From an environmental point of view, trong bài này nhé lí do là sẽ tuỳ từng đề mà có thể tuỳ cơ ứng biến như đề bài The unlimited use of cars may cause many problems. What are those problems? In order to reduce the problems, should we discourage people use cars? này thì nếu chia ra từ góc độ môi trường sẽ phù hợp hơn là individuals (cá nhân)
  • Về bản chất 1 cách để chia bố cục 2 đoạn thân bài là chia thành 2 đối tượng để làm rõ ràng và dễ triển khai cũng như cho ví dụ cho từng đối tượng như IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking