Phân tích essay"Buying things on the Internet, such as books, air tickets and groceries, is becoming more and more popular. Do the advantages of shopping in this way outweigh the disadvantages?"IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn phân tích Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Angelina Jolie makes surprise donation to kids' charity lemonade stand (CNN), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích essay về online shopping "Buying things on the Internet, such as books, air tickets and groceries, is becoming more and more popular. Do the advantages of shopping in this way outweigh the disadvantages?"IELTS WRITING TASK 2

I. ĐỀ BÀI

Buying things on the Internet, such as books, air tickets and groceries, is becoming more and more popular.

Do the advantages of shopping in this way outweigh the disadvantages?

II. TỪ VỰNG TOPIC ONLINE SHOPPING

Từ vựng topic online shopping đã được IELTS TUTOR tổng hợp

III. PHÂN TÍCH

IELTS TUTOR lưu ý:

Trước tiên để viết được bài này cần phải nhận diện ra đây là dạng Opinion essay, có liên quan đến dạng Advantages and Disadvantages, các em có thể tham khảo kĩ cách viết 2 dạng đó nhé

Cần lưu ý những điểm sau:

 • Cần lưu ý bài này là dạng Opinion essay, tức là hỏi quan điểm của các em về vấn đề: Do the advantages of shopping in this way outweigh the disadvantages? thì sẽ giống như cách viết của dạng opinion essay bình thường sẽ có 3 cách viết:  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "outweigh" tiếng anh 
  • Cách 1: Advantages > disadvantages - Đối với cách này thì các em sẽ giữ luận điểm xuyên suốt từ đầu đến cuối là shopping online sẽ có nhiều lợi ích hơn hại vì 2 lí do được trình bày ở thân bài 
   • Body 1: Lợi ích ưu việt thứ nhất của shopping online là gì, nó thay đổi đời sống con người ra sao --> Nêu 1 lợi ích ra, sau đó chú ý phải có supporting idea và example 
   • Body 2: Disadvantages cũng có nhưng so với advantages thì không thể bì được. Đoạn body 2 này có thể nêu ngắn gọn 1 hạn chế của online shopping, chỉ nêu 1 câu về hạn chế sau đó giải thích rõ ra vì sao advantages nó nhiều hơn disadvantages bằng các supporting ideas và các ví dụ 
  • Cách 2: Disadvantages > Advantages - Tương tự cách 1   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase "outweigh", "advantage
  • Cách 3: Advantages = Disadvantages ==> Cách này không nên áp dụng, chỉ dành cho bạn nào target 7.5-8.0. 
 • Dạng outweigh thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
 • Dạng outweigh có 2 cách làm tuỳ theo target mình hướng đến:
  • Cách 1: Theo hướng Totally (disadvantages>advantages)
   • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao disadvantages>advantages
    • Main idea: Online shopping does not allow consumers to physically examine products before purchasing.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "allow" tiếng anh
    • Supporting idea: This can lead to disappointment if the product does not meet expectations or if it is damaged during shipping.
    • Example: 
   • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao disadvantages>advantages
    • Main idea: Online shopping requires consumers to provide personal and financial information, which can be vulnerable to hacking and identity theft if the retailer's security systems are not adequate.
    • Supporting idea:
    • Example: 
  • Cách 2: Theo hướng Partly (partly - CHỈ RIÊNG với dạng OUTWEIGH này thì nếu target 7.0 có thể viết còn các dạng khác không nên viết partly nhé) 
   • Intro câu 2, advantages = disadvantages (this trend could have positive and negative consequences in equal measures)
   • Body 1: On the one hand, viết về advantages 
    • Main idea 1: Online shopping allows consumers to purchase items from the comfort of their own home, without having to travel to a physical store. 
     • Supporting idea: This is particularly useful for people who live in rural areas, those with mobility issues, or those who don't have access to transportation.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "useful / useless" tiếng anh
     • Example: 
    • Main idea 2: Online retailers often offer competitive pricing because they don't have the same overhead costs as brick-and-mortar stores. 
     • Supporting idea: This can lead to significant cost savings for consumers.
     • Example: 
   • Body 2: On the other hand, viết về disadvantages 
    • Main idea 1: Online shopping does not allow consumers to physically examine products before purchasing. 
     • Supporting idea: This can lead to disappointment if the product does not meet expectations or if it is damaged during shipping.
     • Example: 
    • Main idea 2: Online shopping requires consumers to provide personal and financial information, which can be vulnerable to hacking and identity theft if the retailer's security systems are not adequate.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
     • Supporting idea:
     • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0