Phân biệt bố cục thân bài dạng Cause - Solution & các dạng khác thuộc 2-question essay

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi cùng đính kèm bài sửa bài viết của học sinh IELTS TUTOR đi thi hôm đấy và mới nhận kết quả thi 5.5 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn cách Phân biệt bố cục thân bài dạng Cause - Solution & các dạng khác thuộc 2-question essay

1. Độ dài tương xứng của 2 đoạn thân bài

 • Về độ dài của mỗi đoạn thân bài,  IELTS TUTOR lưu ý nên viết 2 đoạn tương đương về độ dài với nhau, tức là độ dài của 2 đoạn không chênh lệch
 • Không viết 1 đoạn thân bài dài, 1 đoạn thân bài ngắn 

2. Khi nào bố cục của 2 đoạn thân bài cần cân xứng nhau về mặt ý?

 • 2 đoạn thân bài phải tương xứng nhau về mặt ý sẽ xuất hiện ở dạng Cause - Solution & dạng Cause - effect (cũng nằm trong dạng 2 questions)
  • Tức là với dạng Cause - Solution: Body 1 em nêu 2 causes nhé, thì body 2 em sẽ nêu 2 solutions cho 2 cái causes mà em đang nói ở trê

2.1. Ví dụ về bài văn cause - solution cần tương xứng về ý

Đề của IELTS TUTOR là vì sao học writing mãi không lên nổi 7.0, nêu causes & solutions

Phân chia 2 đoạn thân bài như IELTS TUTOR đã hướng dẫn như trên:

 • Body 1:
  • lí do 1: Đọc quá nhiều bài mẫu và tài liệu trên mạng
  • lí do 2: Không có người sửa bài, nên cứ lặp đi lặp lại lỗi cũ
 • Body 2:
  • Solution 1 giải quyết lí do 1: Học có chọn lọc hơn và cố gắng học bản chất phân tích cách làm từng dạng
  • Solution 1 giải quyết lí do 2: Tìm người sửa bài, viết đi sửa lại để không bao giờ lặp lại lỗi cũ nữa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tức là cái solution 1 nó phải tương ứng về nghĩa với cái cause 1, solution 2 - cause 2, chứ không phải là nêu 2 causes trên trời dưới đất, rồi đưa 2 solutions không liên quan đến 2 causes đã nêu là không chặt chẽ về bố cục như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên

2.2. Ví dụ bài văn không cần tương xứng về mặt ý giữa 2 đoạn thân bài

Đề của IELTS TUTOR:

In some part of the world it is becoming popular to research the history of one's own family. Why might people want to do this? Is it a negative or positive development?

IELTS TUTOR phân tích:

 • 2 câu hỏi của bài này nó không liên quan tới nhau nên không cần phải cân xứng về mặt ý, tức là không cần phải các ý của body 1 và body 2 nó liên quan đến nhau.

2.3. Xét ví dụ dạng cause - effect

Nowadays many adults have full-time jobs and the proportion of their lives spent on work is very high. Some of them are under high stress and ignore the other parts of life. What are causes and effects?

Với dạng bài này, như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở phía trên, để bố cục chặt chẽ thì có thể chia bố cục như sau:

 • Body 1: Viết về causes vì sao workers thường under high stress and ignore the other parts of life
  • Cause 1: bữa nay việc làm ăn cũng như là trong công việc có quá nhiều áp lực nên dễ dẫn đến stress vì làm việc quá nhiều
  • Cause 2: bữa nay càng ngày nhu cầu về vật chất của con người gia tăng, tiêu sản bủa vây nên phải làm việc nhiều để có tiền trả cho các tiêu sản đó 
 • Body 2: Viết về các effects
  • Effect 1: tác động xấu của Cause 1 --> dẫn đến ít thời gian cho gia đình --> ít quan tâm đến con cái vợ con, mối quan hệ đổ vỡ 
  • Effect 2: tác động xấu của Cause 2 --> làm việc quên ngày tháng để tiêu dùng làm cuộc sống lúc nào cũng áp lực, càng ngày càng materialistic 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking