Phân tích bài essay"Do the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity?"IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi cùng đính kèm bài sửa bài viết của học sinh IELTS TUTOR đi thi hôm đấy và mới nhận kết quả thi 5.5 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay advertising dạng outweigh Do the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity? IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Đề mẫu:  Do the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity?

II. Từ vựng topic Advertising

III. Phân tích bài

1. Lưu ý

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cần nhận ra được thực chất dạng này là dạng OPINION ESSAY, hỏi ý kiến của thí sinh liệu Do the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity?
 • Nhiệm vụ của thí sinh là viết 1 bài văn nêu lên liệu nghĩ rằng lợi ích của advertising càng trở nên phổ biến có nhiều hơn hậu quả của nó không. 

2. 2 cách viết cho dạng outweigh

2.1. Viết theo totally (khuyến khích nếu target 6.5 trở xuống)

2.1.1. Triển khai theo hướng totally

IELTS TUTOR lưu ý bài này dễ nhất sẽ chia bố cục coi như dạng OPINION ESSAY mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn, trong đó:

 

 • Intro câu 2: hoàn toàn đồng ý với quan điểm đề cho
 • Body 1: lí do thứ 1 vì sao hoàn toàn đồng ý là positive > negative
  • Supporting idea 1: Nên khéo léo lồng ghép ở câu supporting idea 1 là mặc dù có hại như là… nhưng nhìn chung tổng quát advertising vẫn có lợi (đọc thêm hướng dẫn kĩ của IELTS TUTOR chỗ này ở mục 2.1.2)
  • Example 1: 
 • Body 2:  lí do thứ 2 vì sao hoàn toàn đồng ý là positive > negative
  • Supporting idea 2: Nên khéo léo lồng ghép ở câu supporting idea 2 là mặc dù có hại như là… nhưng nhìn chung tổng quát advertising vẫn có lợi (đọc thêm hướng dẫn kĩ của IELTS TUTOR chỗ này ở mục 2.1.2)
  • Example 2: 

2.1.2. Viết dạng totally bố cục chặt chẽ cho những bạn target 6.5

2.2.Viết theo partly (nếu target 7.0+)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu cảm thấy khó viết totally với dạng outweigh thì có thể viết partly (CHỈ RIÊNG với dạng OUTWEIGH này thì nếu target 7.0 có thể viết còn các dạng khác không nên viết partly nhé)
 • Bố cục bài như sau: 
  • Intro câu 2, advantages = disadvantages
  • Body 1: On the one hand, viết về advantages
  • Body 2: On the other hand, viết về disadvantages
  • Conclusion: paraphrase intro câu 2
 • Với dạng outweigh để chắc chắn 7.0 7.5 thì nên đề cập 2 mặt đối lập tức là partly nhưng để ý là cần viết advantages = disadvantages luôn không làm theo kiểu advantages > disadvantages xong lại 1 body nêu advantages, 1 body nêu disadvantages sau đó kết luận advantages > disadvantages lại không đủ cơ sở nhé

IELTS TUTOR xét bài mẫu:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này được viết theo dạng Balanced - thí sinh nào target dưới 6.5 thì không nên học theo cách viết balanced nhé
 • Nhược điểm của cách viết PARTLY:
  • Dễ sai task response
  • Phải triển khai nhiều ý (tổng cộng 4 ý cho cả lợi ích & tác hại)
  • Dễ bị thiếu từ vựng và thiếu ý 
 • Nếu IELTS TUTOR partly agree với quan điểm này, tức là không phủ nhận positive effects của advertising nhiều nhưng mà negative effects của nó cũng không ít, thì ở introduction IELTS TUTOR phải khẳng định cho được ý trên 
  • Mở bài mẫu:
   • Stepping into the 21st century, more and more contemporary attention has been placed on the ongoing phenomenon that advertising is increasingly popular. In my view, this trend could have positive and negative consequences in equal measures.
 • Đến phần thân bài 1, IELTS TUTOR sẽ phân tích những mặt positive effects của advertising là gì và tại sao không hề sai khi the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity
  • Thân bài 1 mẫu
   • On one hand, the mushroomING/EXPONENTIAL growth of advertising can be seen as beneficial for personal and broader economic reasons. On an individual level, advertisements/COMMERCIALS/PIECES OF ADVERTISEMENTS/ADVERTS benefits BENEFIT consumers a lot, especially given that buyers can turn to advertising as a useful source of information. In fact, some advertisements might disclose detailed information about products like health hazards of overeating some types of food, enabling consumers to make more judicious buying decisions. From an economic perspective, advertising promotes consumerism, meaning that thanks to eye-catching advertisements, consumers tend to buy more products. This, in turn, gives a boost to the whole economy as a whole.
 • Đến phần thân bài 2, IELTS TUTOR sẽ phân tích những điểm negative effects của advertising, và vì sao một phần nào đó không đồng ý hoàn toàn với câu statement của đề bài the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity
  • Thân bài 2 mẫu
   • On the other hand, the personal and economic arguments above can be considered from the opposite angle. Firstly, consumers, particularly youngsters are easily susceptible to the effect of a commercialS when AS one of the initial purposes of advertising is to give products an exaggerated account. In other words, advertisers have a tendency to stress attributes of products that are likely to draw customers’ attention, while playING down THE side-effects. As a consequence, consumers are easily misled into making impulsive purchases when buying unnecessary things. Secondly, from the economic point of view, an THE increasing popularity of advertising can very well drive the economy to develop unsustainably, as only multinational companies with their loud/HUGE budget are capable of pouring millions of dollars into advertisements in (THE) hope of grabbing viewers’ attention. By contrast, there seems to be no way for disadvantaged enterprises to hook viewers, especially in the light that they are unable to advertise their products via the mass media, thereby pushing such companies into ONTO the verge of bankruptcy.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE