Phân tích bài essay về Holding International games IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm bài sửa của đề thi IELTS WRITING ngày 22/8/2020 để em có thể nắm được viết thế nào sẽ đạt 7.0 IELTS WRITING, của chính bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 IELTS WRITING của IELTS TUTOR nhé, IELTS TUTOR Phân tích bài essay về Holding International games IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Holding International games such as the Olympic Games is an exciting event. Some people think it is positive while others argue it is a waste of money. Discuss both views and give your opinion

II. Từ vựng

Từ vựng topic Sports đã được IELTS TUTOR tổng hợp kĩ

III. Phân tích

1. Phân tích

  • Bài này thuộc dạng Discuss both views and give your opinion quá quen thuộc 
  • Intro câu 1: Chọn quan điểm của mình (theo quan điểm nào trong 2 cái)
  • Body 1: Viết về quan điểm mình k chọn 
  • Body 2: Viết về quan điểm mình chọn, nhớ "myself included" nhé 

2. Chia bố cục

  • IELTS TUTOR theo quan điểm là nên holding international games
  • Body 1: Vì sao người ta phản đối việc holding international games
  • Body 2: Lí do vì sao người ta (trong đó có mình) nghĩ rằng holding international games là positive

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking