Phân tích IELTS WRITING TASK 2 về To succeed in a business, one needs to know maths

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích IELTS WRITING TASK 2 về To succeed in a business, one needs to know maths

I. Đề bài

To succeed in a business, one needs to know maths. To what extent do you agree or disagree with this statement?

II. Từ vựng

1. Từ vựng topic math

IELTS TUTOR có tổng hợp từ vựng & ideas topic math

2. Từ vựng topic leadership

Từ vựng topic LEADERSHIP​ mà IELTS TUTOR tổng hợp

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng bài này thuộc dạng opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR 
  • Bài này để cho dễ thì cứ viết Theo kiểu totally disagree, có thể chia bố cục như sau:
    • Body 1: lí do thứ 1 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho 
    • Body 2: lí do thứ 2 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho 

IV. Bài sửa HS đi thi đạt 6.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK