Phân tích đề"Internet access helps young people and workers achieve their education and work goals more easily than before"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi cùng đính kèm bài sửa bài viết của học sinh IELTS TUTOR đi thi hôm đấy và mới nhận kết quả thi 5.5, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"Internet access helps young people and workers achieve their education and work goals more easily than before"IELTS WRITING

I. Đề bài

Internet access helps young people and workers achieve their education and work goals more easily than before. To what extent do you agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này nếu theo hướng TOTALLY AGREE thì sẽ trình bày bố cục như sau, bám sát vào gợi ý của đề:
  • Body 1: tập trung nói về education - Nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho  
   • Main idea: The Internet enables students to enhance their general understanding of nearly all subjects (broaden their horizons). >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "enable" tiếng anh
   • Supporting idea: School age children can access educational videos on YouTube, read online articles and use interactive learning platforms. 
   • Example: 
  • Body 2: tập trung nói về work - Nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho
   • Main idea: The Internet gives workers great access to various sources of knowledge so that they can know how to solve difficulties in their work (HOẶC: Workers can gain access to an enormous volume of information which can assist them in solving work-related problems and increase their work productivity.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "access" dùng như danh từ & động từ
   • Supporting idea: 
   • Example: By using search engines such as Google and Yahoo, they can also find any data on almost any subject they are looking for. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking