Phân tích & sửa đề"Large shopping malls are replacing small shops.Do you think it is a positive or negative development?"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề"Large shopping malls are replacing small shops.Do you think it is a positive or negative development?"IELTS WRITING

I. Đề bài

Large shopping malls are replacing small shops. Do you think it is a positive or negative development?

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng Topic Shopping trong IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu theo hướng TOTALLY tức là positive development (large shopping malls are replacing small shops là tốt) thì có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao nó là positive development 
   • Main idea: mega shopping malls save shoppers’ valuable time   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng & ideas topic "time & time management" IELTS
   • Supporting idea: large shopping complexes bring different vendors under a single roof and offer a spectrum of products (hoặc they provide a single platform to customers where they can purchase everything they need, ranging from groceries to clothing and more)
   • Example: 
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao nó là positive development
   • Main idea: improve people's shopping experience   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "improve" tiếng anh
   • Supporting idea: large shopping malls have various entertainment facilities including cinema halls, food court, children's play zone… 
   • Example: 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK