PHÂN TÍCH ĐỀ"People living in large cities today face many problems in their everyday life"IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ"People living in large cities today face many problems in their everyday life"IELTS WRITING TASK 1 từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller regional towns?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn TỪ VỰNG TOPIC SPORTS IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng 2 questions
  • Intro câu 2 & Conclusion: theo công thức dạng 2 questions, kèm trả lời rõ quan điểm không đồng ý với quan điểm đề cho (Should governments encourage people to move to smaller regional towns?)
  • Body 1: Trả lời câu hỏi số 1 (What are these problems?)
  • Body 2: Trả lời câu hỏi số 2 (Should governments encourage people to move to smaller regional towns?)

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Bạn HS IELTS TUTOR đã đi thi và đạt target 6.5 nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK