Phân tích"A bar chart shows the changes in the total population of England and Wales from 1700 to 2000 and changes in birth and death rates"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"A bar chart shows the changes in the total population of England and Wales from 1700 to 2000 and changes in birth and death rates"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

I. Đề bài

A bar chart shows the changes in the total population of England and Wales from 1700 to 2000 and changes in birth and death rates

A bar chart shows the changes in the total population of England and Wales from 1700 to 2000 and changes in birth and death rates

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The total population of England and Wales increased remarkably from 1700 to 2000  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: the population grew exponentially)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ "increase/rocket"(Diễn đạt sự "gia tăng""
   • There were fluctuations in birth and mortality rates (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: the dealth rate was lesser than the birth rate throughout the given period)
  • Body 1: Viết về biểu đồ 1
   • Compared with the beginning of the 18th century, the start of the 21st century experienced nearly a seventeenfold increase.
   • From only 5 million people in 1700, the population rose to 10 million (in 1800), 30 million (in 1900) and 50 million (in 2000) (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: The population of England and Wales stood at ….million in the year 1700, and there was a sharp rise in the population with the figure reaching …million by the year 2000)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase"POPULATION IN CITIES"
  • Body 2: Viết về biểu đồ 2
   • Viết về Birth Rate
   • Viết về Death Rate 
   • IELTS TUTOR gợi ý cách viết khác có thể gộp chung để dễ so sánh:
    • In 1800, the birth and death rates (30% and 25% respectively) were significantly higher than those in 1700 (10% and 6% respectively)
    • The figures fell dramatically to 16% and 12% (in 1900) and to 16% and 4% (in 2000)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ"decline/plummet"tiếng anh
    • The death rate in 2000 was even lower than that in 1700 (nêu hai số liệu) 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0