Phân tích"Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? And how to increase its popularity?​"IELTS WRITING TASK 2

· Environment

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? And how to increase its popularity?"IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? And how to increase its popularity?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng 2 questions
 • Body 1: Trả lời câu hỏi why
  • Triển khai 2 causes:
   • Cause 1: Di chuyển bằng bicycle mất thời gian hơn so với các phương tiện giao thông khác (IELTS TUTOR gợi ý: It would consume a considerable amount of time to travel by this means of transport)
    • Supporting idea: 
    • Example: 
   • Cause 2: Di chuyển bằng bicycle mất nhiều công sức hơn so với các phương tiện giao thông khác  (IELTS TUTOR gợi ý: it is rather impractical to expect cycling in cities, or even the countryside HOẶC cycling is more physically demanding than riding a motorbike or driving a car)
 • Body 2: Trả lời câu hỏi số 2  (nhớ là solution 1 phải giải quyết cho cause 1, solution 2 giải quyết cho cause 2)
  • Triển khai 2 Solutions ứng với 2 causes:
   • Solution 1: Tham khảo các mô hình bicycle sharing ở các nước phát triển như Singapore
    • Supporting idea:
    • Example: 
   • Solution 2: Làm cho việc di chuyển bằng bicycle ít tốn công sức hơn bằng cách xây các nhà gas hơn người đi xe đạp có thể đem hẳn xe đạp lên tàu điện ngầm rồi đạp từ tàu điện ngầm về chỗ làm (IELTS TUTOR gợi ý: more lanes should be built to serve only cyclists, which would make it much faster to travel with bicycles)
    • Supporting idea:
    • Example: 
 • Tham khảo các Solutions khác mà IELTS TUTOR cung cấp:
  • Make it more costly to own a motorbike or a car >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng Topic Car IELTS 
  • Governments could conduct monthly green days that by law require citizens to cycle to work to get people involved in protecting their environment. In the long term, such an initiative would help to gradually form a habit of cycling among occupied individuals. >> IETLS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "SUCH" tiếng anh
  • Propagation via various means of media along with optional courses about the advantages of cycling to the environment at schools seem imperative to heighten social awareness of this matter.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK