Phân tích đề "life cycle of the honey bee" IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa)

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích đề "life cycle of the honey bee" IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa)

I. Đề bài

the diagram shows the life cycle of the honey bee

Phân tích đề "life cycle of the honey bee" IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa)

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Phân tích đề "life cycle of the honey bee" IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa)

Như trong hình ở trên, bước đầu sẽ là:

  • The female adult lays an egg; the female typically lays one or two eggs every 3 days.
  • Tiếp theo Between 9 and 10 days later, each egg hatches and the immature insect, or nymph, appears.
  • the nymph grows in size and sheds its skin three times. (5-7-9 days)
  • the young adult honey bee emerges from its final moulting stage, and in the space of only 4 days it reaches full maturity.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Bạn học sinh đã đi thi và đạt 6.0 speaking & 6.0 writing nhé

Bạn học sinh đã đi thi và đạt 6.0 speaking & 6.0 writing nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK