Phân tích đề "The map shows the proposed reconstruction of a college in 2020" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Phân tích đề "The map shows the proposed reconstruction of a college in 2020" IELTS WRITING

I. Đề bài

The map shows the proposed reconstruction of a college in 2020.

The map shows the proposed reconstruction of a college in 2020.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này tuy 1 map nhưng trong đó có những đoạn nét đứt là chỉ proposed (được đề xuất để xây thêm) nên cũng sẽ chia bố cục như 2 map như sau:
  • Overall: 
   • Vị trí các địa điểm quan trọng của colleage vẫn giữ như cũ, chỉ có thêm những tiện ích để phục vụ học sinh tốt hơn (school facilities remain nearly the same with the introduction of new amenities)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  PHÂN BIỆT "REMAIN & RETAIN" TIẾNG ANH
  • Body 1: viết về map hiện tại (lưu ý vì map ghi năm 2020 là năm trong quá khứ nên body 1 sẽ chia thì quá khứ), cố gắng triển khai theo từ bao quát đến chi tiết, từ trái sang phải thống nhất cho cả 2 đoạn thân bài như sau:
   • Năm 2020:
    • Colleage này nằm giữa sông Thames & motorway (situated between River Thames and a motorway) 
    • Ngay bên tay phải của lối đi có car park, còn bên tay trái của lối đi (entrance) có main college building (the car park lay on the right hand-side of the entrance, and the main college building was positioned on the left of the entrance)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "locate" tiếng anh
    • Ở giữa khuôn viên trường có changing rooms (changing rooms were in the middle of the college campus)
  • Body 1: viết về những dự định thay đổi được đề xuất thêm (chia thì tương lai) 
   • Dự định:
    • Phía bên phải của River Thames, dự định xây thêm Residential Accommodation, Student Union & New Footbridge (Footbridge này nối vào khuôn viên trường) (a new footbridge will be built to enable pedestrians to cross the campus)   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "construct" tiếng anh
    • Bên tay trái của entrance, ngay bên cạnh Car Park đề xuất xây thêm Sports complex (a sports complex next to the car park is expected to be constructed)
    • Bên tay phải entrance, bên cạnh main college sẽ có thêm lecture halls 
    • Ở giữa ngoài changing rooms, còn dự định có thêm library / Resource Centre & Faculty Offices (The library / Resource Centre & Faculty Offices will be added)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking