Phân tích bài Task 1"The diagram below shows how orange juice is produced" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài Task 1"The diagram below shows how orange juice is produced" IELTS WRITING

I. Kiến thức liên quan

II. Phân tích

The diagram below shows how orange juice is produced.

The diagram below shows how orange juice is produced.

Process mà nhiều bước như này cứ bình tĩnh, chia đôi ra thành 2 đoạn thân bài, chia chỗ nào quy trinh đọc hợp lí, dễ hiểu là được

Bài này có 3 nhánh nhé:

 • Nhánh 1: sản xuất nước cam nhưng mà nếu extract có waste solid thì sẽ đem cho animal ăn 
 • Nhánh 2: khi extract xong đem đi đóng chai bán luôn
 • Nhánh 3: sau khi extract xong đi đi evaporate
 • Dạng gì: process
 • Chủ ngữ của bài: how orange juice is produced --> dạng này thì khó sai chủ ngữ vì có nhiều cách paraphrase 
 • Đơn vị của bài: không có đơn vị 
 • Chia thì gì, vì sao: process đề bài k cho năm nên chia hiện tại đơn
 • Câu Overall:
  • Có various bước (nên khôn khéo chút, nếu nhiều bước quá đếm dễ sai thì cứ various), bắt đầu từ fresh oranges kết thúc bằng thành phẩm ra bán ở shop
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài (có thể thấy rõ là tự bản thân bài này đã chia ra thành 2 giai đoạn rồi là nước cam tươi và evaporation) 
  • Body 1: fresh juice đem đi packaging 
  • Body 2: evaporation 
The diagram below shows how orange juice is produced.

Bài mẫu:

Source: ieltspracticeonline

The diagram illustrates the process of producing of orange juice. There are various stages in the process of making orange juice, beginning with the collection of fresh oranges and ending with the distribution of packaged juice to supermarkets.

Firstly, oranges are picked, loaded onto trucks, and delivered to a processing plant where they are thoroughly washed by a machine. Following this, the juice is extracted from the oranges by a squeezing machine, and the solid waste, including orange peels and seeds, is collected and used to feed animals. The squeezed juice can then either be packaged and sent to the supermarket, or transferred to another factory to undergo an evaporation process.

During the evaporation process, the fresh orange juice is processed by an evaporator machine where the water is removed. The concentrated juice is then canned and transported to a warehouse before being combined with water again. After that, it is packaged and distributed to supermarkets, ready to be purchased.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc