Giải đề"The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age" IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài viết HS IELTS TUTOR được sửa kĩ) (ĐỀ THI 26/8/2023)

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR Phân tích bài essay"Cutting tools in the Stone Age" IELTS WRITING TASK 1

I. Cách viết dạng mô tả Object IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách viết dạng mô tả Object

II. Cách phân tích bài Cutting tools in the Stone Age

The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Kích thước chiều dài là 10cm, không có thay đổi gì mấy giữa giai đoạn trước và sau.
  • Mỗi góc nhìn của hình vẽ là không giống nhau và có các đặc điểm khác nhau.
  • Với bài viết này sẽ so sánh từng giai đoạn. Tức là viết hết thông tin về Tool A ở body 1 sau đó viết về các đặc điểm của Tool B ở body 2 
    • Với Tool A, mặt trước cho thấy là không quá nhọn. Mặt bên thì cho thấy là khá dầy. Mặt sau thì khá gồ ghề và xấu hơn mặt trước.
    • Với Tool B, mặt trước và mặt sau thì to hơn. Sắc cạnh và mỏng hơn khi nhìn từ mặt bên.

III. Bài viết Cutting tools in the Stone Age được sửa kĩ

Bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đã đi thi và đạt 7.0 IELTS WRITING, có sẵn bản word có thể download về tham khảo nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK