Phân tích đề essay"How to keep fit and stay healthy/What should we do to keep fit and stay healthy?"

· Writing

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng Phân tích đề essay "how to keep fit and stay healthy/What should we do to keep fit and stay healthy?"

I. Đề bài

Write an essay about the following topic (about 150 - 200 words) What should we do to keep fit and stay healthy?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với bài này, có thể chia bố cục 1 đoạn paragraph như sau:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking