Phân tích đề essay về "news media" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "news media" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

The news media have become more influential in people’s lives, some people think it is a negative development.To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng bài này thuộc dạng Opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
  • Nếu theo hướng totally disagree với quan điểm đề cho là "it is a negative development" thì sẽ nêu 2 lí do ở 2 đoạn thân bài vì sao lại totally disagree nhé 
    • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho
    • Body 2: Lí do thứ 2 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK