Phân tích essay "Some education systems make students focus on certain subjects at the age of 15" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR Phân tích essay "Some education systems make students focus on certain subjects at the age of 15" IELTS WRITING

I. Đề bài

Some education systems make students focus on certain subjects at the age of 15, while others require students to study a wide range of subjects until they leave school. What are the benefits of each system? Which is better?

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Study" IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking