Phân tích bài essay về "Volunteer Work" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Phân tích bài essay về "Volunteer Work" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

II. Từ vựng về Volunteer Work

Từ vựng về topic Volunteer work mà IELTS TUTOR đã tổng hợp

III. Phân tích

Body 1: Trả lời câu hỏi số 1: Why are they doing this?

Body 2: Trả lời câu hỏi số 2: Who gets more benefit, the community or the young people?

IV. BÀI VIẾT CỦA HS IELTS TUTOR ĐẠT 6.0 IELTS WRITING TOPIC Volunteer Work

Có sẵn bản word được download sửa kĩ càng bởi IELTS TUTOR

Phân tích bài essay về "Volunteer Work" IELTS WRITING TASK 2

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK