Phân tích"Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have become more independent. Discuss both views and give your own opinion." IELTS WRITING TASK 2 (Đề thi 14/12/2022 & 7/3/2024)

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích"Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have become more independent. Discuss both views and give your own opinion." IELTS WRITING TASK 2 (Đề thi 14/12/2022)

I. Đề bài

Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have become more independent. Discuss both views and give your own opinion.

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng discuss both views thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
 • Với dạng discuss both views có thể phân bố bố cục 2 đoạn thân bài như sau:
  • Body 1: phân tích view 1 "in the modern world we are more dependent on each other"   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ "depend" (Diễn đạt "phụ thuộc" tiếng anh)...
   • Main idea 1: ở các quốc gia nhất là các nước Châu Á có truyền thống con cái sẽ dựa vào cha mẹ và anh chị em sẽ dựa vào nhau để sinh sống và giúp đỡ  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: 

    In countries, especially in Asian ones, there is a tradition where children rely on their parents, and siblings rely on each other for living and support)

   • Main idea 2:  Với giá cả & mức sống ngày càng cao, nếu không dựa vào nhau thì rất khó để sinh tồn & vượt qua khó khăn (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: With the increasing cost of living, if we don't rely on each other, it becomes very difficult to survive and overcome challenges)
    • Main idea: Life is more complex and difficult, especially because the cost of living has increased so dramatically.
     • Supporting idea: With a high cost of living, a young individual depends on his parents or partner to fulfil basic needs like food, shelter, and education. 
  • Body 2: phân tích view 1 (đồng ý với quan điểm này) "people have become more independent"
   • Main idea 1: Nhiều người di cư đến thành phố và nước khác để học tập, làm việc và định cư nên con người càng ngày càng tự lập (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: Many people migrate to cities and other countries for education, work, and settlement, so individuals are becoming more and more independent day by day)
    • Have more freedom to travel and live far away from our home towns.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"dependent"tiếng anh
    • Many students choose to study abroad instead of going to their local university, and this experience makes them more independent as they learn to live alone.
   • Main idea 2: Tính chất xã hội ngày nay cực kì cạnh tranh nên nếu không independent sẽ rất khó cạnh tranh được với mọi người  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: The social landscape today is extremely competitive, so if you are not independent, it will be very difficult to compete with others)
    • Example: In the technology industry, exemplified by entrepreneurs like Elon Musk, the CEO of Tesla and SpaceX, independence plays a pivotal role as demonstrated through Musk's visionary projects, unconventional approaches, and risk-taking, showcasing how such independence fosters a competitive edge in the ever-evolving social and professional landscape.

      
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE