Phân tích essay" in the modern world we are more dependent on each other" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích essay" in the modern world we are more dependent on each other" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have become more independent. Discuss both views and give your own opinion.

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với dạng discuss both views có thể phân bố bố cục 2 đoạn thân bài như sau:
  • Body 1: phân tích view 1 "in the modern world we are more dependent on each other"
   • Main idea 1: ở các quốc gia nhất là các nước Châu Á có truyền thống con cái sẽ dựa vào cha mẹ và anh chị em sẽ dựa vào nhau để sinh sống và giúp đỡ  
    •  Young adults tend to rely on their parents for help when buying a house...
   • Main idea 2:  với giá cả & mức sống ngày càng cao, nếu không dựa vào nhau thì rất khó để sinh tồn & vượt qua khó khăn 
    • Life is more complex and difficult, especially because the cost of living has increased so dramatically.
  • Body 2: phân tích view 1 (đồng ý với quan điểm này) "people have become more independent"
   • Main idea 1: nhiều người di cư đến thành phố và nước khác để học tập, làm việc và định cư nên con người càng ngày càng tự lập 
    • Have more freedom to travel and live far away from our home towns. 
    • Many students choose to study abroad instead of going to their local university, and this experience makes them more independent as they learn to live alone.
   • Main idea 2: tính chất xã hội ngày nay cực kì cạnh tranh nên nếu không independent sẽ rất khó cạnh tranh được với mọi người 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK