Phân tích bài essay về "The cultures of many countries around the world become more similar than they used to be" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "The cultures of many countries around the world become more similar than they used to be" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

The cultures of many countries around the world become more similar than they used to be. What are the reasons for this trend? Is it positive or negative?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chia bài thành bố cục 2 đoạn như sau:
  • Body 1: trả lời câu hỏi What are the reasons for this trend?
   • Có thể triển khai 2 causes:
    • Cause 1: sự phát triển của internet làm văn hoá các nước càng trở nên phổ biến 
    • Cause 2: làn sóng di cư 
  • Body 2: trả lời câu hỏi Is it positive or negative?
   • Nếu quan điểm là positive < negative thì sẽ triển khai 2 main idea hoặc 1 main idea cũng được:
    • Lí do thứ vì sao xu hướng "The cultures of many countries around the world become more similar than they used to be" positive < negative
     • Có thể triển khai: việc văn hoá giống nhau làm mất bản sắc văn hoá 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK