Phân tích đề IELTS WRITING TASK 2 "It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness"

· Writing

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích IELTS WRITING TASK 2 "It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness"

I. Đề bài

Question: It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree?

(IELTS Academic – 08/05/2021)

II. Từ vựng

III. Phân tích bài essay "prevention vs treatment"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này thuộc dạng đề opinion essay mà IELTS TUTOR đã có hướng dẫn, nếu theo hướng TOTALLY có thể triển khai như sau:
  • Nêu 2 lí do ở 2 thân bài vì sao TOTALLY AGREE
   • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao lại TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho là "It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill" 
    • Có thể triển khai main idea theo hướng: như vậy mới giải quyết triệt để vấn đề 
   • Body 2: Lí do thứ 1 vì sao lại TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho là "It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill" 
    • Có thể triển khai main idea theo hướng: không tạo tâm lí ỷ lại cứ mắc bệnh rồi lại được chữa, đặc biệt nguy hiểm với các bệnh như aids

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK