Phân tích bài essay về "A lot of young people do not know how to manage their money when graduating from high school" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "A lot of young people do not know how to manage their money when graduating from high school" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

A lot of young people do not know how to manage their money when graduating from high school. What do you think are the reasons? What can be done to teach them this important skill?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic money

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cần đọc kĩ đề "A lot of young people do not know how to manage their money when graduating from high school."
 • Đề nhấn mạnh rõ là:
  • young people 
  • graduate from high school nên nếu lấy ví dụ chung people hoặc old people là sai hoặc nếu lấy ví dụ con nít 3-4 tuổi cũng sai 

IELTS TUTOR hướng dẫn phân bố bố cục như sau:

 • Body 1: Trả lời câu hỏi: What do you think are the reasons? 
  • Cause 1: chính bản thân ba mẹ của young people cũng chưa có đầy đủ kiến thức về manage money nên không dạy lại cho con họ được 
  • Cause 2: nhà trường thiếu các giờ học giáo dục về manage money 
 • Body 2: Trả lời câu hỏi: What can be done to teach them this important skill?
  • Solution 1: giải quyết Cause 1: khuyến khích mọi người nhất là các bậc cha mẹ đọc sách và tiếp cận thông tin về manage money để sau còn dạy được con họ 
  • Solution 2: giải quyết Cause 2: có các lớp học chuyên dạy về quản lí tài chính vì đây là kĩ năng cực kì quan trọng 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking