Giải đề"The chart shows information about the actual and expected figures of population in three cities, Jakarta, Sao Paulo, and Shanghai" IELTS WRITING TASK 1 (Thi máy 8/4/2022 & 18/4/2024)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart shows information about the actual and expected figures of population in three cities, Jakarta, Sao Paulo, and Shanghai" IELTS WRITING TASK 1 (Thi máy 8/4/2022).

I. Đề bài

The chart shows information about the actual and expected figures of population in three cities, Jakarta, Sao Paulo, and Shanghai.

The chart below shows the Japan’s population by age groups starting in 1960 and including a forecast to 2040

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
 • Bài này có thể chia ra nhiều hướng viết khác nhau:
  • Overall:
   • The population figures were highest for Sao Paulo while Jakarta had the lowest number of inhabitants (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: While the population figures in Sao Paula and Jakarta increased after a decade, Shanghai experienced the opposite trend) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "experience" tiếng anh
   • There were significant differences in the predicted and actual figures for 2000 in all countries.
  • Body 1: Viết về năm 1990
   • In 1990, 15 million residents lived in Sao Paulo, compared to 13.6 and 9.5 million dwellers in Shanghai and Jakarta, respectively.
  • Body 2: Viết về năm 2000 in prediction & 2000 actual figures để dễ so sánh
   • The population in Sao Paulo was projected to reach 24 million in 2000, but the actual figure was considerably lower, at only 18 million. >> IELTS TUTOR gợi ý Paraphrase từ "reach/amount"
   • Jakarta was forecast to be the home to 14 million citizens, but the real figure in 2000 was only 11.5 million. 
   • Despite being estimated in 1990 to increase to 17 million, the population of Shanghai surprisingly fell by 1 million to 12.5 over a ten-year period. >> IELTS TUTOR gợi ý Phân biệt INCREASE động từ & INCREASE danh từ 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR