Phân tích "Modern technology allows machines to perform the hard work instead of humans. Does this have a positive or a negative effect on people? Give your own opinion and examples." IELTS WRITING TASK 2

· Writing,Task 2

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020"you are going to take a holiday and your friend agrees to stay at your house. Write a letter to him for"IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa HS đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "Modern technology allows machines to perform the hard work instead of humans. Does this have a positive or a negative effect on people? Give your own opinion and examples." IELTS WRITING TASK 2.

I. Đề bài

Modern technology allows machines to perform the hard work instead of humans. Does this have a positive or a negative effect on people? Give your own opinion and examples.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Example: 
 • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao POSITIVE 
 • broken image

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0