Phân tích"Number of visits to a community website: First and second years of use"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"Number of visits to a community website: First and second years of use"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

Number of visits to a community website: First and second years of use

Number of visits to a community website: First and second years of use

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Bài này thì có nhiều cách viết, có thể bố cục bài theo body 1 viết năm 1, body 2 viết năm 2 hoặc bố cục theo chia mốc thời gian làm 2 phần để dễ viết có sự so sánh 
 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Website traffic was significantly higher in the second year, with the peak number of visits taking place in June and July.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "peak" như động từ & danh từ
   • There are marked fluctuations in the number of people visiting to the community website over the period shown
  • Body 1: Viết số liệu September đến January 
   • In September of the first year, the number of users visiting the community website started at 2,500, which was around 1,500 lower than September in the second year.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ"peak/highest/greatest"(Diễn tả ý đạt đến ...
   • This website enjoyed a tremendous increase in visit counts in the first year, reaching 10,000 visits in November. In the same month of the second year, website traffic increased to 17,000 clicks
  • Body 2: Viết số liệu Feb đến Aug
   • From Feb to March, the volume of users visiting in the first year hit its lowest point at 500 while it remained constant at 10,000 over the same period in the second year.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ Vựng & Cấu Trúc "line graph & biểu đồ có xu hướng th...
   • June, July and August were the three summer months that recorded the highest data (nêu số liệu), whereas highest access occurred in May, June and July (nêu số liệu) in the second year 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0