Phân tích essay"People have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR Phân tích essay"People have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation" IELTS WRITING

I. Đề bài

People have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý khi phân tích đề nếu gặp những bài mà có 2 thành tố ở đây là (communication technologytransportation) thông thường mình nên lanh lợi chia 2 đoạn thân bài mỗi đoạn phân tích 1 mặt vì đề đã có ý hướng theo bố cục kiểu vậy, phân chia vậy thì bài mình phân tích cũng sẽ rất sâu. Và cũng nên khéo léo giải thích ý về work ở body 1, live anywhere ở body 2 nhé

  • Intro câu 2: totally agree (the advantages of this development outweigh the disadvantages)
  • Body 1: Communication technology thực sự giúp mọi người have the freedom to work --> Điều này thực sự giúp người ta được làm bất cứ những gì người ta thích (nên tập trung giải thích về work)
    • Nhờ communication technology mà bữa nay việc làm việc online trở nên quá đỗi bình thường nhờ những technologies như là....(kể ra)
    • Ví dụ: ở Việt Nam, cộng đồng expat rất đông, mấy người này người ta vừa vận hành business ở nước ngoài, vừa ở Việt Nam trải nghiệm văn hoá bình thường vì bữa nay có thể sử dụng các công cụ online để làm việc online được 
  • Body 2: Transportation thực sự giúp mọi người have the freedom to live anywhere in the world --> Điều này giúp con người muốn đi đâu, ở đâu cũng được (nên tập trung giải thích live anywhere)
    • Nếu như xưa việc di chuyển từ quốc gia này qua quốc gia kia là khó khăn, tốn nhiều thời gian. Nay, sáng ở Sing, trưa ở Úc, tối về VN là bình thường nhờ sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking