Phân tích "The line graphs show the percentage of people using public transport and people using private cars in five cities of Australia from 2000 to 2010." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 23/12/2022)

· Cam,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The line graphs show the percentage of people using public transport and people using private cars in five cities of Australia from 2000 to 2010." IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 23/12/2022)

I. Đề bài

The line graphs show the percentage of people using public transport and people using private cars in five cities of Australia from 2000 to 2010.

The line graphs show the percentage of people using public transport and people using private cars in five cities of Australia from 2000 to 2010.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
  • Body 1: Viết biểu đồ 1. 
   • Viết về Sydney + Perth + Adelaide: 
    • The proportion of Sydney occupies the leading place (nêu số liệu)
    • The second place and third place were owned by Perth and Adelaide respectively (nêu số liệu)
   • Viết về Canberra + Melbourn: 
    • The lowest percentage, which was around 5%, belonged to Melbourne.
  • Body 2: Viết biểu đồ 2 
   • Viết về Melbourn + Canberra: 
   • Viết về Adelaide + Perth + Sydney: 
    • Although the citizens in the city of Sydney constituted the smallest proportion in private transportation, it still underwent an increase, from 20% in…  to 25% in… 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0