Phân tích & sửa bài"The chart below show the percentage of male and female students getting top grades in 1960 and 2000. Summarise and information by selecting and reporting the main feature and make comparisons where relevant"IELTS WRITING TASK 1 bar graph

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích & sửa bài"The chart below show the percentage of male and female students getting top grades in 1960 and 2000. Summarise and information by selecting and reporting the main feature and make comparisons where relevant"IELTS WRITING TASK 1 bar graph

I. Đề bài

The chart below show the percentage of male and female students getting top grades in 1960 and 2000. Summarise and information by selecting and reporting the main feature and make comparisons where relevant.

the chart below show the percentage of male and female students getting top grades in 1960 and 2000. Summarise and information by selecting and reporting the main feature and make comparisons where relevant.

II. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mặc dù 2 biểu đồ bar tuy nhiên cứ 2 biểu đồ thì cách đơn giản nhất về bố cục là mỗi thân bài sẽ viết một biểu đồ, tức là bố cục bài sẽ như sau (lưu ý là bài này có thời gian nhé):
  • Overview: 2 câu
   • nhìn chung thì males có sự tiến bộ rõ về điểm số hơn females từ năm 1960 —> 2000
   • Các môn lợi thế của males thì lại là bất lợi của females (maths + sciences)
  • Body 1: Viết về males
  • Body 2: Viết về females 
   • Humanities tăng mạnh (nêu số liệu)
   • Languages cả 2 năm 1960 & 2000 vẫn dẫn đầu nhưng năm sau thì giảm nhẹ 
   • Arts & Science số liệu xấp xỉ nhau 

III. Bài sửa HS IELTS TUTOR

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE