Phân tích & sửa bài essay về "local history & world history" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa bài essay về "local history & world history" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

It is more important for schoolchildren to learn about local history than world history. To what extent do you agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với dạng opinion essay này nếu theo quan điểm TOTALLY AGREE thì có thể bố cục bài dễ nhất như sau:
    • Body 1: develops students' patriotism (giải thích + ví dụ)
    • Body 2: understand their hometown’s traditional values and identity (giải thích + ví dụ)

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking