Phân tích & sửa bài về "the loading and unloading operation of container ships" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa bài về "the loading and unloading operation of container ships" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

Đề bài: The diagram below shows the loading and unloading operation of container ships. Summarize the information by selecting and reporting the main features.

Đề bài: The diagram below shows the loading and unloading operation of container ships. Summarize the information by selecting and reporting the main features.

II. Từ vựng

IELTS TUTOR lưu ý một số từ mới trong bài:

 • vessel (n)  thuyền lớn, tàu lớn = a large boat or a ship
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: a cargo/fishing/naval/patrol/sailing/supply vessel
 • quay (n) bến cảng 
  • Bạn nào đã đi tham quan Singapore rồi thì không thể quên được Clark Quay nhé, tức là bến Clark 
 • crane (n) cần trục 
 • quayside (n) đất ở bên rìa bến cảng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The ship jarred against the quayside. Con tàu cọ ken két vào thành bến cảng.
 • stack: chất đống 

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu chưa vững thì mới nhìn vào bài này sẽ hoảng, điều đầu tiên cần tìm kĩ đâu là điểm đầu & điểm cuối của quy trình mà IELTS TUTOR có hướng dẫn 
 • Ngay bản thân của quy trình đã gợi ý chia sẵn thành 2 đoạn thân bài:
  • Body 1 (màu đỏ) viết về quá trình loading (chất hàng): đầu tiên là trucks / train chở hàng vào cửa, sau đó đến sân rồi cũng được chất đống & sắp xếp cẩu hàng lên tàu 
  • Body 2 (màu xanh) viết về quá trình unloading (dỡ hàng): hàng từ tàu lớn (vessel) được dỡ xuống bằng trục, sau đó được đưa xuống sân và được sắp xếp để đặt hàng lên các vehicles đã được chờ sẵn bằng RMG. Sau đó thì các xe vận chuyển ra khỏi gate về địa điểm nhận hàng 
Đề bài: The diagram below shows the loading and unloading operation of container ships. Summarize the information by selecting and reporting the main features.

IV. Sửa bài HS IELTS TUTOR viết

Có thể download bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã được sửa kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking