Phân tích"The chart below gives some information about the growth of the urban population in certain parts of the world (including the prediction of the future)."IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 25/9/2023)

· Line graph

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The chart below gives some information about the growth of the urban population in certain parts of the world (including the prediction of the future)."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The chart below gives some information about the growth of the urban population in certain parts of the world (including the prediction of the future).

The chart below gives some information about the growth of the urban population in certain parts of the world (including the prediction of the future).

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The data indicates a consistent increase in population across all regions, with further growth anticipated.
  • Body 1: Viết về năm quá khứ 
   • Năm 1950:
    • In 1950, Latin America and the Caribbean boasted the highest urban population, comprising 42% of the total population. 
    • Asia and Africa had substantially lower urban populations, accounting for 14% and 12% of the total population, respectively. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
    • Globally, just under one-third of the population resided in urban areas in 1950.
   • Năm 2000: 
    • By 2000, Africa and Asia experienced a nearly threefold increase in urban population, with both regions reaching 37% of the total population residing in cities. 
    • Latin America and the Caribbean had over two-thirds of their population living in cities. 
    • On a global scale, the number of rural and urban residents was nearly equal in 2000.
  • Body 2: Viết về dự đoán 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0